ลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 อีก 3 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 18 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 4 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 อีก 7 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 17 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 5 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 อีก 5 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 16 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 8 ครั้ง)แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 14 กันยายน 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 14 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 8 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 อีก 8หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 13 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 9 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 อีก 8หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 12 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 6 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 อีก 5 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 11 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 8 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 อีก 9 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 10 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 12 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 09 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 8 ครั้ง)


แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยฯประจำวันที่ 8 กันยายน 2562 อีก 4 หน่วยปฎิบัติการ ติดตามสภาพอากาศ
- 08 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 23 ครั้ง)
Current date 19 Sep 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557