ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝ
- 17 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 38 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- 16 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 20 ครั้ง)

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสว
- 13 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 56 ครั้ง)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายวราวุธ นินวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ครบรอบ 37 ปี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสต
- 12 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 31 ครั้ง)

วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาควา
- 08 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 58 ครั้ง)

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมประชุมกับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ แ
- 07 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 33 ครั้ง)

วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง อาสาสู้โกง โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง จัดโดย
- 06 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 29 ครั้ง)

เมื่อวานนี้ 4 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานนี้ 4 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวานนี้ 4 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเสียหาย และสร้างขวัญใจกำล
- 05 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 34 ครั้ง)

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขณะนี้มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาต่อยอดภารกิจก
- 04 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 40 ครั้ง)

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษการอบรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ และการเรียนร
- 04 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 32 ครั้ง)

ธรรมนัส มอบนโยบายฝนหลวงฯ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน
ธรรมนัส มอบนโยบายฝนหลวงฯ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน
ธรรมนัส มอบนโยบายฝนหลวงฯ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เร่งแก้วิกฤติภัยแล้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่
- 30 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 182 ครั้ง)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายแทนไทร์ พลหาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภา
- 27 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 59 ครั้ง)

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข
- 19 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 84 ครั้ง)

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.สุรินทร์ สั่งกำชับฝนหลวงฯ ประสานเหล่าทัพ ร่วมทำฝนช่วยพี่น้องเกษตรกร-ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติ
- 19 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 97 ครั้ง)

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลย
- 17 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 91 ครั้ง)

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนสมเด็
- 13 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 85 ครั้ง)

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพร
- 12 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 68 ครั้ง)

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”
วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
- 11 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 91 ครั้ง)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และนางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู
- 09 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 110 ครั้ง)

วันที่ 9 สิงหาคมคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 9 สิงหาคมคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 9 สิงหาคมคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 09 ส.ค. 2562
(อ่านแล้ว 89 ครั้ง)
Current date 19 Sep 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 2 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557