ลงนามถวายพระพร
หน้าหลัก > ผู้บริหาร

ผู้บริหารนายสุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

(ว่าง)
รองอธิบดีด้านบริหาร

นายภักดี จันทร์เกษ
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง

นายฉันติ เดชโยธิน
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์Current date 23 Apr 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

ipv6 ready