ลงนามถวายพระพร
สนามบินฝนหลวง

    สนามบินฝนหลวง จำนวน 2 แห่งได้แก่

1. สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. สนามบินคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 
    Current date 23 Apr 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

    สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557

    ipv6 ready