เปลี่ยนการแสดงผล
การถอดบทเรียนการปฏิบัติการฝนหลวง 2564
25 มกราคม 2564 1,649 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ