เปลี่ยนการแสดงผล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานธุรการ
2 ธันวาคม 2565 1,718 ครั้ง