เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางวิ่งและทางขับอากาศยาน (Runway, Threshold/END,Taxiway & Turn PAD) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2566 318 ครั้ง