เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พฤษภาคม 2566 324 ครั้ง