เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเข้า-ออก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิถุนายน 2566 148 ครั้ง