เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดหนองคาย
21 สิงหาคม 2566 63 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ