เปลี่ยนการแสดงผล
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ณ บ้านสันต้นบง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2566 196 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 66 เวลา 11.00 น. นายราเชน ศิลปะรายะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ณ บ้านสันต้นบง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายทองสุข มองมูล เกษตรกรปลูกข้าว เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร ที่ขณะนี้มีการปลูกข้าวนาปีและอยู่ในระยะที่ต้องการใช้น้ำ พร้อมเน้นย้ำกับพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องการให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับพี่น้องเกษตรกร ในการประสานข้อมูลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสนามบินกองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ได้ครบกำหนดระยะเวลาของการซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาทิ ภารกิจบินสำรวจพื้นที่การเกษตร ภารกิจตักน้ำดับไฟป่าและภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ ต่อไป
ภาพและวีดีโอ