เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ณ จังหวัดราชบุรี
11 กันยายน 2566 79 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ