เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 108
18 กันยายน 2566 57 ครั้ง
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 108 โดยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพและวีดีโอ