เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี
18 กันยายน 2566 63 ครั้ง
วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร และได้ร่วมสมทบทุนให้กับ “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เพื่อช่วยเหลือพนักงานพิทักษ์ป่าที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนต่อไป
ภาพและวีดีโอ