เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผ่านรายการโทรทัศน์ส่วนกลาง จำนวน 1 งาน
21 กันยายน 2566 57 ครั้ง