เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ปีที่ 97
21 กันยายน 2566 43 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กองทุนสวัสดิการกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
ภาพและวีดีโอ