เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำบีพุทธศักราช ๒๕๖๖
24 กันยายน 2566 36 ครั้ง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีนายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม และคณะ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำบีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข
ภาพและวีดีโอ