เปลี่ยนการแสดงผล
คณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และพระภูมิเจ้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 เมษายน 2567 43 ครั้ง
วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง บูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และพระภูมิเจ้าที่ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นความศิริมงคลก่อนงานพิธีมงคลจรดแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถกร ศิริลัทธทยากร เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพและวีดีโอ