เปลี่ยนการแสดงผล
คณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เ
13 พฤษภาคม 2567 35 ครั้ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และนายราเชน ศิลปะรายะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ด้านการบริหารจัดการน้ำ การผลักดันสินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน และร่วมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรด้านความต้องการน้ำ เพื่อนำมาปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับพื้นที่ความต้องการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป
ภาพและวีดีโอ