เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเข้า-ออก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
3 สิงหาคม 2566 117 ครั้ง