เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
ข้อมูลการบริการ
ข้อมูลการบริการ

Service Information

1)
ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบุคคลแอบอ้างเรียกร้องค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 02-109-5100 - 18 กด 1 หรือ ต่อ 410
2)
ผู้ขอรับบริการกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าเป็นโมฆะ
3)
ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้หลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามควรระบุพื้นที่ที่มีความเดือนร้อนมากที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะอาจมีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
4)
ผู้ขอรับบริการโปรดขอรับบริการฝนหลวงในจังหวัดที่มีเขตการรับผิดชอบเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ ดังนี้
-
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
-
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคกลาง : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี
-
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
-
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
-
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี
งานที่ให้บริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การขอสนับสนุนการทำฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ (08.30 - 16.30 น.)
1.

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ที่อยู่2345 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์02 109 5100 - 18 กด 1 หรือ ต่อ 410

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(วันราชการ)

2.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์053 - 275051 ต่อ 12

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

3.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์055 - 303551

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

4.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่อยู่จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์043 - 468223 , 043 - 468217

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

5.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์02 109 5100 ต่อ 4062

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

6.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

ที่อยู่จังหวัดระยอง

โทรศัพท์038 - 025729 ต่อ 0

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

7.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง

ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์056 - 256018

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

8.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

ที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์077 - 953062

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

9.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

10.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

11.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)

12.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีนาคม – ตุลาคม : ทุกวัน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (วันราชการ)