เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

Royal Rain Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่เป้าหมายของการปฏิบัติการฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

1

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเป้าหมาย
1.
เชียงราย
2.
เชียงใหม่
3.
ตาก
4.
แม่ฮ่องสอน
5.
พะเยา
6.
ลำปาง
7.
ลำพูน
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ภูมิพล (ตาก)
2.
แม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
3.
แม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่)
4.
กิ่วลม (ลำปาง)
5.
กิ่วคอหมา (ลำปาง)
6.
แม่มอก (ลำปาง)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
สาละวิน
2.
โขง (1)
3.
กก
4.
ปิง 
5.
วัง

2

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดเป้าหมาย
1.
กำแพงเพชร
2.
พิจิตร
3.
สุโขทัย
4.
อุตรดิตถ์
5.
พิษณุโลก
6.
น่าน
7.
แพร่
8.
เพชรบูรณ์
เขื่อนเป้าหมาย
1.
สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)
2.
แควน้อยบำรุงแดน (พิษณุโลก)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
ยม
2.
น่าน

3

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
จังหวัดเป้าหมาย
1.
กรุงเทพฯ
2.
กาญจนบุรี
3.
ชัยนาท
4.
นครปฐม
5.
ลพบุรี
6.
นครสวรรค์
7.
สุพรรณบุรี
8.
นนทบุรี
9.
ปทุมธานี
10.
สระบุรี
11.
สิงห์บุรี
12.
อยุธยา
13.
อ่างทอง
14.
อุทัยธานี
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ทับเสลา (อุทัยธานี)
2.
ป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี)
3.
ศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี)
4.
กระเสียว(สุพรรณบุรี)
5.
วชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
เจ้าพระยา
2.
สะแกกรัง
3.
ป่าสัก
4.
ท่าจีน
5.
แม่กลอง

4

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดเป้าหมาย
1.
กาฬสินธุ์
2.
ขอนแก่น
3.
นครพนม
4.
บึงกาฬ
5.
มุกดาหาร
6.
เลย
7.
สกลนคร
8.
หนองคาย
9.
หนองบัวลำภู
10.
อุดรธานี
เขื่อนเป้าหมาย
1.
อุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
2.
ลำปาว (กาฬสินธุ์)
3.
ห้วยหลวง (อุดรธานี)
4.
น้ำอูน (สกลนคร)
5.
น้ำพุง (สกลนคร)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
โขง (2)
2.
ชี

5

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จังหวัดเป้าหมาย
1.
ชัยภูมิ
2.
นครราชสีมา
3.
บุรีรัมย์
4.
มหาสารคาม
5.
ยโสธร
6.
ร้อยเอ็ด
7.
ศรีสะเกษ
8.
สุรินทร์
9.
อุบลราชธานี
10.
อำนาจเจริญ
เขื่อนเป้าหมาย
1.
จุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ)
2.
ลำตะคอง (นครราชสีมา)
3.
ลำพระเพลิง (นครราชสีมา)
4.
ลำแซะ (นครราชสีมา)
5.
ลำนางรอง (บุรีรัมย์)
6.
ลำมูลบน (นครราชสีมา)
7.
ลำปลายมาศ (นคราชสีมา)
8.
สิรินธร (อุบลราชธานี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
โขง (2)
2.
ชี
3.
มูล

6

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
จังหวัดเป้าหมาย
1.
จันทบุรี
2.
ฉะเชิงเทรา
3.
ชลบุรี
4.
ตราด
5.
นครนายก
6.
ปราจีนบุรี
7.
ระยอง
8.
สระแก้ว
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ขุนด่านปราการชล (นครนายก)
2.
พระปรง (สระแก้ว)
3.
สียัด (ฉะเชิงเทรา)
4.
บางพระ (ชลบุรี)
5.
ดอกกราย (ระยอง)
6.
หนองปลาไหล (ระยอง)
7.
ประแสร์ (ระยอง)
8.
คลองพระพุทธ (จันทบุรี)
9.
นฤบดินทรจินดา (ปราจีนบุรี)
10.
คลองหลวง รัชโลธร (ชลบุรี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
ปราจีนบุรี
2.
บางปะกง
3.
โตนเลสาบ
4.
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

7

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
จังหวัดเป้าหมาย
1.
กระบี่
2.
ชุมพร
3.
สุราษฎร์ธานี
4.
นครศรีธรรมราช
5.
นราธิวาส
6.
ประจวบคีรีขันธ์
7.
ปัตตานี
8.
พังงา
9.
พัทลุง
10.
สมุทรสงคราม
11.
เพชรบุรี
12.
ภูเก็ต
13.
สมุทรสาคร
14.
สมุทรปราการ
15.
ระนอง
16.
สตูล
17.
ราชบุรี
18.
สงขลา
19.
ตรัง
20.
ยะลา
เขื่อนเป้าหมาย
1.
แก่งกระจาน (เพชรบุรี)
2.
ปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
3.
รัชชประภา (สุราษฎร์ธานี)
4.
บางลาง (ยะลา)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
เพชรบุรี
2.
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย
3.
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้
4.
ตาปี
5.
ทะเลสาบสงขลา
6.
ปัตตานี
7.
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้