เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2566

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สิงหนคร (เคลื่อนที่)
อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2566

RSS Feed

select