เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
อากาศยานฝนหลวง
อากาศยานฝนหลวง

royal rain Aircraft

ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีอากาศยานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและการสนับสนุนให้บริการในด้านต่างๆ

อากาศยานปีกตรึง

SuperKingAir 350 (SKA 350)
จํานวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นและเมฆเย็น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
สมรรถะอากาศยาน SuperKingAir 350 (SKA 350)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 2 ชุด
ประเภทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด(TURBO PROP) (2 เครื่องยนต์)
รุ่นเครื่องยนต์
PRATT & WHITNEY PT6A-60A
กำลังแรงม้าสูงสุด
1,050 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)
ความเร็วสูงสุด
312 น๊อต
เพดานบิน
35,000 ฟุต
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกระสุนซิลเวอร์ไอโอดายน์สำหรับใช้ยิงเข้ากลุ่มเมฆ จำนวน 204 นัด
CN 235 - 220
จํานวน 2 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน CN 235 - 220
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
40 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hamilton จำนวน 2 ชุด
ประเภทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด (TURBO PROP) (2 เครื่องยนต์)
รุ่นเครื่องยนต์
GENERAL ELECTRIC CT7-9C
กำลังแรงม้าสูงสุด
1,750 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)
ความเร็วสูงสุด
232 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
บรรทุกสารฝนหลวง
2,000 กิโลกรัมต่อเที่ยว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
5,220 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
Casa C212-100/C212-200/C212-300/C212-400 & NC212i
จํานวน 15 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน Casa C212-100/C212-200/C212-300/C212-400 & NC212i
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย/อินโดนีเซีย/สเปน/สเปน + อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
19 ที่นั่ง/24 ที่นั่ง/26 ที่นั่ง/26 ที่นั่ง
กำลังแรงม้าสูงสุด
750 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)/900 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)/925 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)/925 SHP (ต่อ 1 เครื่องยนต์)
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 2 ชุด/Hartzell จำนวน 2 ชุด/Dowty จํานวน 2 ชุด/Dowty จํานวน 2 ชุด
ประเภทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด(TURBO PROP) (2 เครื่องยนต์)
เครื่องยนต์
GARRETT TPE 331-5-251C/GARRETT TPE 331-10R-511C/GARRETT TPE 331-10R-513C/HONEYWELL TPE 331-12JR-701C
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
บรรทุกสารฝนหลวง
1,000 กิโลกรัมต่อเที่ยว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
Cessna Caravan (C208)/Cessna Grand Caravan (C208B)/Cessna Grand Caravan EX (C208B EX)
จํานวน 12 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน Cessna Caravan (C208)/Cessna Grand Caravan (C208B)/Cessna Grand Caravan EX (C208B EX)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
14 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Mc Cauley จำนวน 1 ชุด/Mc Cauley จำนวน 1 ชุด/Hartzell จำนวน 1 ชุด
ประเภทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด (TURBO PROP) (1 เครื่องยนต์)
รุ่นเครื่องยนต์
PRATT & WHITNEY PT6A-114/PRATT & WHITNEY PT6A-114A/PRATT & WHITNEY PT6A-140
กำลังแรงม้าสูงสุด
600 SHP/675 SHP/867 SHP
ความเร็วสูงสุด
175 น๊อต/175 น๊อต/195 น๊อต
เพดานบิน
30,000 ฟุต/25,000 ฟุต/25,000 ฟุต
บรรทุกสารฝนหลวง
700 กิโลกรัมต่อเที่ยว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
1,200 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

อากาศยานปีกหมุน

BELL 412EP
จํานวน 1 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 412EP
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
15 ที่นั่ง
จํานวนใบพัด
จํานวน 4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine (2 เครื่องยนต์)
แบบ
PT6T-3D
กำลังแรงม้าสูงสุด
1,800 SHP
ความเร็วสูงสุด
244 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (130 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
676 กิโลเมตร (364ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง
รับน้ำหนักเต็มที่
1,190 กิโลกรัม (2,142 ปอนด์)
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
1,250 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
BELL 407GXP
จํานวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 407GXP
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จํานวนใบพัด
จํานวน 4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine engine (1 เครื่องยนต์)
แบบ
Roll Royce 250-C47B
กำลังแรงม้าสูงสุด
674 SHP
ความเร็วสูงสุด
246 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (133 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
611 กิโลเมตร (330 ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง 45 นาที
รับน้ำหนักเต็มที่
1,054 กิโลกรัม (2,324 ปอนด์)
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
492 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
AS 350 B2 (ECUREUIL)
จํานวน 1 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน AS 350 B2 (ECUREUIL)
ประเทศผู้ผลิต
ฝรั่งเศส
จำนวนที่นั่ง
6 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
3 ใบ
เครื่องยนต์
Turboshaft Arriel D1D (1 เครื่องยนต์)
แบบ
Turbomeca France
กำลังแรงม้าสูงสุด
712 SHP
ความเร็วสูงสุด
287 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (155 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
700 กม.(435ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง
รับน้ำหนักเต็มที่
667 กิโลกรัม (1,492 ปอนด์)
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
540 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1
BELL 206B3
จำนวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 206B3
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
5 ที่นั่ง
จํานวนใบพัด
จํานวน 2 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine (1เครื่องยนต์)
แบบ
Roll Royce 250-C20B
กำลังแรงม้าสูงสุด
420 SHP
ความเร็วสูงสุด
213 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (115 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
694 กิโลเมตร (374ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง 30 นาที
รับน้ำหนักเต็มที่
667 กิโลกรัม (1,492 ปอนด์)
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
344 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1