เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91
3 พฤษภาคม 2567 58 ครั้ง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายสหชาติ รอดไสว ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91 และได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพและวีดีโอ