เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมคณะติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการจังหวัดแพร่
18 พฤษภาคม 2567 31 ครั้ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง) และ นายธนภณ พันทอง หัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง เข้าร่วมติดตามคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแพร่ ร่วมรับฟังปัญหาและได้มอบนโยบายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก และ สถานีเรดาร์ร้องกวาง ช่วงบ่ายได้ติดตามสถานการณ์น้ำฝายแม่ยม และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี
ภาพและวีดีโอ