เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการจังหวัดน่าน
20 พฤษภาคม 2567 42 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นางสาวเครือวัลย์ แสงโพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนล่าง) เข้าร่วมติดตามคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังปัญหาและได้มอบนโยบายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สนามหน้าองการบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ภาพและวีดีโอ