เปลี่ยนการแสดงผล
กองปฏิบัติการฝนหลวง จัดประชุมและติดตามแผนและผลการปฏิบัติการฝนหลวง
20 พฤษภาคม 2567 45 ครั้ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00  น. นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน  (Morning Brief) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภูมิภาค สถานีเรดาร์ฝนหลวง เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้มีการสรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละพื้นที่ พร้อมวางแผนเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำและเร่งช่วยพื้นที่ที่ยังมีความต้องการน้ำอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวอร์รูมชั้น 4  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ภาพและวีดีโอ