เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในจังหวัดลำปาง
20 พฤษภาคม 2567 40 ครั้ง
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมติดตามคณะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาด้านการเกษตร รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร จำนวน 200 ราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำในพื้นที่ อำเภอเมือง เกาะคา ห้างฉตร และก่อสร้างฝายฯในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ภาพและวีดีโอ