เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปี 122
13 มิถุนายน 2567 33 ครั้ง
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปี 122 และได้ร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้รับบมอบ ณ บริเวณด้านหน้า RD Workspace ชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
ภาพและวีดีโอ